Skisenterets ansvar gjelder kun preparerte løyper og en randsone på to meter fra disse løypene. Det er også skisenterets ansvar å sikre kunstige installasjoner – som master og snøkanontårn – men ikke trær og andre naturlige «hindringer».

– Det er veldig viktig at frikjørere er klare over dette. Utenfor anleggets område skjer all kjøring i prinsippet på skikjørers eget ansvar. Vi kan verken stenge av naturen eller definere hva som er farlig eller ikke utenfor løypene, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).