Norges Geotekniske Institutt (NGI) har sluttført sin rapport etter snøskredet på fjellet Sorbmegaisa i Kåfjord 19. mars i vinter. NGI konkluderer med at brattheten på fjellsiden (med partier brattere enn 40 grader), terrengformasjonene som skapte en terrengfelle, og det faktum at alle de seks skredtatte (en av dem overlevde) var eksponert samtidig i fjellsiden, var sentrale årsaker til at denne ulykken fikk så alvorlige konsekvenser.

Samtidig pekes det på et unormalt stort snøskred. Skredbanen var nesten en kilometer lang, og den omkomne som ble funnet sist, ble funnet på hele seks meters dyp. Dette var den franske guiden, som hadde på seg oppblåst skredballongsekk da han ble funnet. De fire andre som omkom var sveitsiske statsborgere, og de var en del av en gruppe på totalt 12 personer (to franske guider og 10 sveitsiske turister) som var på toppturferie i området.

Annonse

Les hele NGIs rapport her.