Til sammen endte salget for 2015/2016 på 1.089 milliarder kroner. Det betyr en økning på 5%, skriver Alpinanleggenes Landsforening (ALF) i en pressemelding.

– Det har vært jevnt over gode snø- og værmessige forhold hos mange, med drømmepåske flere steder. Påsken var rekordtidllig med dette ser altså ikke ut til å ha påvirket sesongresultatet nevneverdig, sier generalsekretær i ALF, Camilla Sylling Clausen.

Annonse

Det er varierende hvilke regioner som har økt, men tallene viser at anleggene i Oslo-området har hatt klart mest økning, med 20%. Mest på grunn av sesongkortsatsningen til Oslo Vinterpark. 

Ifølge Sylling Clausen er også tilstrømningen av turister en stor del av årsaken. 

– Det har som kjent vært svak norsk krone, noe som har gitt økt trafikk av gjester fra alle utenlandske markeder. I tillegg kommer også moderne effektiv snø-produksjon, der noen har testet ut rekordtidlig sesongstart, og det er lagt et godt grunnlag for gode forhold i de aller fleste anlegg gjennom hele sesongen . Alt dette spiller naturligvis inn på totalresultatet I tillegg til hardt arbeide og en god dose lidenskap for produktet ute hos våre medlemmer, sier Clausen.

Slik økte de ulike regionene:

  • Oppland/Hedmark øker med 4% og har ikke nedgang på et eneste av anleggene i ALF ́s statistikkutvalg, til tross for litt færre åpningsdager sammenlignet med fjoråret.

  • Oslo/omegn øker med 20%, med store lokale variasjoner. Økningen i regionen skyldes primært Oslo Vinterpark, da øvrige anlegg i ALF ́s statistikkutvalg viser nedgang.

  • Buskerud øker med 7% og også de har økning på samtlige anlegg i statistikkutvalget. Telemark øker med 3% i sesongen, men har lokale variasjoner med nedgang på noen anlegg.

  • Sørvest/vest/nordvest øker også de med 3%, med betydelige variasjoner i regionen. Noen anlegg slet med dårlige værforhold i begynnelsen av sesongen.

  • I midt-Norge har blant annet Meråker gjort det veldig bra og øker med 28%. Oppdal, Vassfjellet og Bjorli er ikke medlem av ALF og er således ikke med i beregningen.