Til liks med mange andre stadar var det fantastisk flott ver ved Ørsta Skisenter på Bondalseidet. Og ein ung gjeng med frikøyrarar bygde ein kjempeflott bigjump i Trollbotnen der ein kan hoppe oppmot 50 meter om ein ynskjer, og uansett lande trygt i eit bratt unnarenn. Det blei 3-4 dagar med bygging på karane og 3-4 dagar med spektakulær hopping. Alt i nydelig flott påskever. Det var verkeleg artig å sjå desse unge og fryktlause karane i aksjon. Truleg var motet større enn prestasjonane, men gleda med å hoppe er det viktigaste. 

Hoppet vil verte halde vedlike til etter X2-festivalen, og det vil også verte laga fleire bigjump’ar og hopp i område der. Det er også store snømengder i området, slik at alt ligg til rette for fantastiske dagar der 20. til 22. april. Sesongen er langt ifrå over og alle er hjarteleg velkomne for meir skiglede.

Vegar-Hovdenakk-Øye
Vegar-Hovdenakk-Øye

FRONTFLIP: Vegard Hovdenakk Øye sett ein dobbel frontflip i Trollbotn.