– Terrenget er ganske bratt og fint i dette området, med en god del offpistemuligheter. Geilo har mye lett skiterreng, men mangler kanskje noe som er litt brattere. Det kommer her, sier Terje Halstensgård, som er en av utbyggerne som planlegger heis på vestsiden av eksisterende heiser i Vestlia og Tirilparken.

Åpningsdato ikke klar

Annonse

Prosjektet på vestsiden er fortsatt i startfasen, men heisen får plass i den nye reguleringsplanen for området som er i ferd med å sluttføres. Halstensgård vet ikke når heisen står ferdig, men han er klar på at det kommer.

– Det går nok noen år før heisen står der, dette er fortsatt i planleggingsfasen, sier han.

– Hvordan skal heisen finansieres?

– Jeg kan ikke si noe om det ennå, annet enn at det garantert ikke blir noe fjerde heisselskap på Geilo.

Det er et fireseters ekspresstolheis (koblingsbar) som er planlagt i området.

Fancy heis

Men også på den andre siden av eksisterende heis er det store planer. Her er terrenget flatere, men til gjengjeld blir heisturen opp hakket mer spektakulær. Her skal det bygges en 6- og 8-seters telemix-heis, altså en blanding med stol og gondol. Målet er at heisen skal åpne høsten 2016.

– Vi sikter mot sesongen 2016/17, men i teorien kan det bli 2015/16. Nå gjenstår prosjektering, byggemelding og finansiering, sier utbygger Arne Pålgårdhaugen.

– Hvordan skal de finansieres?

– Finansiering vil skje gjennom tilskudd fra eiendomsutvikling og ordinær drift. Heisen gir en merverdi på eiendommene rundt som overstiger verdien av selve heisen, sier Pålgårdhaugen, som antyder en pris på rundt 80 millioner kroner for heisen –og 150 millioner for hele pakka inkludert hytter. I reguleringsplanen er det lagt inn tre alternativer med henholdsvis 500, 700 eller 900 boenheter.

Ifølge Finansavisen har investorene planlagt å selge boenheter for hele 3 milliarder kroner i forbindelse med prosjektet. 

10 år med planlegging

– Hvordan vil du karakterisere de nye skiløypene som kommer som en følge av de nye heisene?

– Perfekte for volummarkedet, den typiske turisten, der Geilo har det største vekstpotensialet. Bakkeprofilen blir en mellomting mellom det som i dag er i Geilolia og på Kikut. De nye planene vil føre til en økt brukergruppe også for Tirilparken, som ligger mellom de to planlagte utbyggingene, sier utbyggeren.

Planene har vært på blokka i ti år allerede, men ikke før nå har alle brikker falt på plass –inkludert det nødvendige markedet.

– Vi har grubla på dette lenge, og vært gjennom tidkrevende regulerings- og høringsrunder, samtidig som markedet måtte være riktig, sier Arne Pålgårdhaugen.

nyevestlia1

PLAN: Den eksisterende heisen i Vestlia ser du i midten på dette bildet. På hver side ses de planlagte nye heisene, med den brattere vestsida til høyre.