Den nye heisen (blå strek på bildet lenger ned i artikkelen) åpner til sesongstart, og daglig leder i Sogn skisenter, Øystein Veum, lover at frikjøringsområdene blir mye større. 

Mer skogskjøring

Annonse

– Det som er av skog i området rundt nyheisen er rydda helt vekk, sier Veum, og viser til de gule skraverte feltene på bildet under.

Både ny heis, tynnere skog flere steder og nytt kunstsnøanlegg står på lista over høstens nyheter. Også lys i den nye heisen står på blokka, men om det blir ferdig til sesongstart er usikkert. Veum mener områdene som ryddes i disse dager byr på flotte frikjøringsmuligheter for alle nivåer -og mindre behov for trasking for å nå de velkjente frikjøringsområdene på Modvoberget.

– Rett fra heisen

– De gule stiplene øst for heisen viser et område hvor vi har rydda skog over en periode på to til tre år, og som byr på store frikjøringsmuligheter, lett tilgjengelig fra heisen. Nydelig urørt terreng uten fare for skred. I bånn er det bare å pigge seg inn til startpunktet eller kafeen, sier Veum.

NYHETER I SOGN: Blå strek er ny heis, gult område er nyhogd frikjøringsskog av beste vestlandsmerke.

Mer kveldslys

Modvoberget, som altså nå blir tilgjengelig rett fra heisen, kommer også til å få flombelysning, men sjefen er ikke sikker på om det kommer i år. Dette er et av områdene som brukes mest til kveldskjøring med hodelykt i puddersnøen.

– Vi legger opp til lys i denne heisen óg, men per i dag er det usikkert om vi rekker det i år. Vi kommer også til å bruke vannet på kote 984 på Modvonipa til snøproduksjon. Nå fjerner vi løsmasser for å gjøre vannet dypene, og til vinteren får vu nye 500 meter med kunstsnøanlegg i hovedbakken, sier Veum.

Stor lokal støtte

Han retter for øvrig en stor takk til alle som hjelper til på dugnad for å hjelpe skisenteret, i tillegg til den lokale banken og Luster kommune.

– Luster Sparebank alene er inne med en million kroner i støtte til prosjektene våre, og det er utrolig hyggelig, sier Veum.

Samarbeid og tre nye heiser

Nå skal skisenteret gå sammen med Sogndal skisenter om Sognapasset, som gjelder for begge anlegg. Det betyr tre nye heiser og dobbelt så mye terreng på samme heiskort i Sogn.

– I neste uke skal vi ha møte med Visit Sognefjord for å planlegge vinteren. Sognapasset er nøkkelen for deg som står mye på ski og vil ha valgfriheten mellom de to anleggene, sier Veum. 

PS! Også i Røldal blir det ny heis og lettere tilgjengelig frikjøring i vinter. Les mer om det her!

DUGNADSGJENG: Det er lett å motivere seg for skogsarbeid når det handler om å gjøre vinterens skogskjøring enda bedre! Foto: Øystein Veum

STORE MASKINER: Her graves kunstsnøanlegg for harde livet i Sogn skisenter. Foto: Øystein Veum

GLISSEN SKOG: Tynning av skog gir bedre skikjøring. Foto: Øystein Veum

Flere av frikjøringsområdene som nå er enda bedre ser du i denne filmen: