Fugelsøys undersøkelse er del av en av en masteroppgave i idrettsvitenskap ved høyskolen i Sogn og Fjordane.

– Jeg ønsker å se på hvordan brukere vektlegger informasjon i snøskredvarselet på varsom.no, hvordan de vektlegger informasjonen, og hvordan brukeren oppfatter varselet. Dette kan være interessant og se opp mot erfaring og kunnskap. Vekter erfarne og nybegynnere informasjon i varslet forskjellig, hva synes nybegynneren er utfordrende med varslet?

Annonse
Skjermbilde-2016-01-25-kl.-10.47.49

OPTIMALT? Er skredvarslingstjenesten på varsom.no optimal eller kan den forbedres? Det skal masterstudent Thor Espen Fugelsøy undersøke.

Trenger respons

Nå håper han på hjelp fra Fri Flyts lesere for å få flest mulig svar. Undersøkelsen hans er rettet mot personer som frivillig og på fritiden oppsøker terreng brattere en 30 grader. – – Jeg håper få så mang svar som mulig og oppfordrer alle som bruker varslet til å ta undersøkelsen. Spesielt håper jeg de som nylig enten har begynt å bruke varsom.no eller er fersk innenfor skredvurdering vil ta undersøkelsen.

 Undersøkelsen finner du her!

– Hvordan skal du bruke resultatene fra undersøkelsen?

 – Håper at resultatene kan bidra til evt. bedring av dagens varsel. I den forbindelse ønsker jeg å dele mine resultat med Varsom, og evt. se på mulige endringer som kan gjøre varselet mer anvendelig for alle brukergrupper. Dersom det viser seg at brukerne er fornøyd med varselet, vil dette indikere at varselet har en nyttig funksjon for brukerne. Målet er å få svar på om varselet har den funksjonen den har til hensikt å ha, og hvordan varselet eventuelt kan bli et bedre verktøy for brukerne.

 – Unngå menneskelige feil

– Hvilke tanker har du om dette på forhånd?

– I masteroppgaven ønsker jeg å belyse viktigheten varselet har som planleggingsverktøy for sikker ferdsel i fjellet. Hvorfor er det viktig å planlegge før man drar på tur? Ønsker også å belyse hvordan vi mennesker styrers av lyster og behov. Ved en bevisst bruk av varselet kan man unngå en del «feller» og menneskelige feil. Vurderinger i skredterreng er komplekst, Varsom kan forhåpentligvis hjelpe oss å ta gode valg når vi planlegger tur, underveis på tur og ikke minst refleksjoner i etterkant av tur. Stemte varselet overens med det vi erfarte når vi var på tur?