Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er ansvarlige for måling av bevegelsene i fjellet Mannen i Romsdal. I kjølvannet av førstenedkjøringen fra Mannen denne uka frykter NVE uhell i forbindelse med utstyret de har montert på fjelltoppen.

Fraråder ferdsel

– Vi ønsker ikke ferdselsforbud rundt våre overvåkingsobjekter, men håper folk som ferdes i områdene tar hensyn til både overvåkingsutstyr og egen sikkerhet. I øvre del av fjellsiden på Mannen er det installert mange forskjellige måleinstrumenter og det er lagt flere kilometer med kabler som ikke er synlige under snøen. I tillegg ligger det en god del sikringstau i terrenget som vi ikke rakk å plukke ned før snøen kom i fjor. Selv om vi bruker robuste kabler vil de kunne skades av stålkanter hvis noen kjører over dem. I tillegg kan skikjørere risikere å hekte i noen av tauene som ligger igjen. NVE vil derfor fraråde ferdsel i dette området, sier Tore Bergeng i NVE.

– Ingen pekefinger

Han har ansvar for det tekniske utstyret på Mannen, og mener det er viktig å informere om utstyret som ligger der, men ikke er godt synlig.

– Dette er ikke ment som en streng pekefinger eller kritikk til de som har kjørt ned på ski. Jeg renger med dette er veldig erfarne skikjørere og oppegående karer. Det er vårt ønske å informere andre som etter å ha lest deres artikkel kanskje vurderer å gjøre det samme. Selv om det er lite sannsynlig at mange nå kjører ned Mannen på ski, og risikoen for å ødelegge noe av vårt utsyr er liten, er dette informasjon vi gjerne vil nå ut med, sier Bergeng.

– Ikke noe problem

Både Ola Hovdenak og Bård Smestad –som kjørte ski fra Mannen i helgen- fikk med seg installasjonene på toppen, men de tror ikke det er stor risiko for å kjøre over kablene. De var også klare over at utstyret var der før de dro på tur.

– Vi så også installasjoner nedover i den øverste flanken. Var litt overrasket over det. De lå helt ute på siden. Akkurat hvor eventuelle kabler, wirer eller tau gikk tenkte ikke jeg på. Og ser i ettertid heller ikke som et stort problem for skikjøringen sin del, siden det lå et hardt skarelag under 10-15 cm nysnø. Vi kjørte forsiktig og fulgte nøye med på underlaget for å få med oss isete partier eller klumper under snøen. Om det hadde ligget ting på snøen hadde vi sett det. Men jeg er enig at vi kunne hatt nytte av å tatt kontakt med folk som har vært i området, sier Smestad, som understreker at det var verken skilt eller sperringer, men derimot ei trimkasse i området.

– Vi vitset litt om at folk vi kjenner som har adgang til utstyret gjennom jobb kanskje kunne se oss på kameraene der oppe!

Se galleriet under for flere bilder som viser hva som fins av tau, kabler og måleutstyr på Mannen!