Tilkomst/parkering: Heimste Rødalsvatnet. Følg hovudvegen til Tafjord. Ta venstre etter andre bru i sentrum av Tafjord og følg skilting oppover mot Rødal. Like etter at du har passert demninga ved Zakariasvatnet, tek du opp høgre mot Øvste Rødal. Parker ved nordenden av Heimste Rødalsvatnet.

11.1.1 Opp frå Heimste Rødalsvatnet ➋ Utfordrande

Følg den mest opne linja gjennom skogen i lia oppover til du når eit lite vatn i 1000 meters høgde. Frå vatnet tek ein vidare oppover nordflanken, før ein siktar seg inn på nordvestryggen, som ein følgjer heile vegen til topps.

Følg same veg ned som du kom opp, noko som gjev heile 1300 høgdemeter i flott skiterreng. På skredtrygge dagar kan ein ta ei noko brattare og meir direkte linje aust for Høgd 1435. Sidan nedkøyringa er nordvestvendt, kan ein oppleve tørrsnø her sjølv godt utpå på vårparten.