Tilkomst/parkering: Billingen. Følg hovudvegen mellom Lom og Stryn og parker ved biloppstill- ingsplass ovanfor Billingen på Strynefjellet. Ta på skia og gå i slakt terreng i om lag 20 kilometer i nordvestleg retning til Veltdalshytta (DNT), der du gjerne overnattar.¨

11.3.1 Opp frå Veltdalshytta ➋ Utfordrande

Frå Veltdalshytta tek du nordaustover opp lia til du når to små vatn i 1300 meters høgd. Frå vatna tek du vidare oppover søraustryggen, som leier deg inn på den slake topp- ryggen, som du følgjer til toppen av Karitinden. Det mest vanlege er å følgje same veg som ned som ein kom opp, noko som gjev køyring i moderat og leikent skiterreng.