NED: Den normale nedkjøringen følger den samme ruta som oppstigningen.