Mange regner Tomskjevelen som en av de absolutt fineste toppene på hele Helgelandskysten. Som andre kysttopper på Helgeland er sesongen ustabil og snøforholdene varierende. Fordelen med Tomskjevelen er at nedkjøringen er østvendt og går i et søkk som samler snø. Utsikten fra Atlanterhavet i vest til Svartisen i øst er fantastisk. 
Finn flere toppturer på Helgeland her.

OPP: Fra parkeringsplassen går du rett vest og opp til høyden hvor Forslandsvatnet ligger. Videre opp dreier du nordover og går opp på ryggen som går i nordvestlig retning helt til toppen.

NED: Den normale nedkjøringen følger samme ruta som oppstigningen.