NED: Den normale nedkjøringen følger samme ruta som oppstigningen.