– Helgeland har skredutsatt bebyggelse og veier, og en god del ferdsel i skredterreng. I Mosjøen ble det i høst startet opp skredbanevarsling for å øke beredskapen mot snøskred. Selv om denne varslingen ikke er koblet direkte til den regionale varslingen, vil den skredspesifikke varslingen ha nytte av å ha et regionalt varsel på plass, sier Rune Engeset.

Han leder skredvarslingstjenesten varsom.no, som styres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).