Snøhetta er det høyeste fjellet i Norge utenfor Jotunheimen. Fjellet er lett synlig fra E6 og byr på mulige skinedfarter både fra Vesttoppen (2253 moh) og Stortoppen (2286 moh).

Snøhetta ble besteget allerede i 1798 og er selve klassikeren på Dovrefjell. Fjellet ligger som en bred kam sett fra E6.Lenge ble fjellet ansett for å være Norges høyeste, og grunnlovsfedrene på Eidsvold erklærte seg «Enige og tro til Dovre faller».

Turen til Snøhetta var tidligere forholdsvis lett tilgjengelig, siden det var vanlig å kjøre til Snøheim 14 kilometer fra Hjerkinn. Med restriksjoner på grunn av villrein, er turen blitt vesentlig vanskeligere tilgjengelig. Fra E6 over Dovrefjellet er det rundt 20 kilometer og 1300 høydemeter, og her beskrives ulike ruter. Det er mulig å gå hele turen utenom skredterreng. 

(Turbeskrivelsen fortsetter under bildet)

skitur Snøhetta Dovrefjell
På vei mot Snøhetta fra Grønbakken. I bildet vises Stortoppen (til høyre) og Vesttoppen på Snøhetta, sammen med Storstygge Svånåtinden (til venstre). Foto: Erlend Sande

Mellom Stortoppen og Vesttoppen to ligger Midttoppen (2278) og Hettpiggen (2261 moh.). Med klatreutstyr og ferdigheter er det mulig å gå hele Snøhettatraversen. 

Fra 1920-tallet og fram til 2008 ble et område rundt Hjerkinn på Dovrefjell brukt som skytefelt av forsvaret. Da hadde turfolk tillatelse til å kjøre bil inn til Snøheim på 1474 moh. I 2007 fikk Turistforeningen tilbake denne hytta, som forsvaret hadde eid siden 1959. 

Vern av natur og dyreliv var en viktig element i nedleggelsen av skytefeltet, og en av konsekvensene er at veien til Snøheim ikke lengre kan brukes i vårsesongen da det er mest aktuelt å bruke ski. 

Når DNT-hytta Snøheim er åpen går det buss inn fra Hjerkinn, men der starter sesongen først fra rundt St. Hans. 

Tidligere var en mulighet å bruke sykkel, men også det er nå forbudt  fram til 1. juni. Begrunnelsen er hensynet til villreinstammen i området Dovrefjell-Sunndalsfjella. Det har vist seg at denne reinsstammen er spesielt sårbare for forstyrrelser, og kalvingstida på våren er den mest kritiske perioden. Nasjonalparkforvaltningen på Dovrefjell oppfordrer alle til å ta hensyn og ønsker i utgangspunktet at ferdselen i området skal vær begrenset. 

Dermed er turen til Snøhetta blitt en lang dagstur, eventuelt en tur du deler opp i to, med overnatting på den selvbetjente DNT-hytta Reinheim. 

Dovrefjells eksotiske attraksjon moskusen er ofte å se i dette området. Det er et fascinerende syn. Men husk at 200 meter er anbefalt sikkerhetsavstand og gå en solid omvei dersom moskusen befinner seg i planlagt rute. 

(Turbeskrivelsen fortsetter under bildet)

moskus Dovrefjell grønbakken
Moskus fotografert på trygg avstand noen kilometer vest for Grønbakken. Foto: Erlend Sande

Opp via Reinheim

For å komme til Reinheim, går du inn Stroplsjødalen, som har merket sti fra både Kongsvoll og Grønbakken, som er fire kilometer lengre sør/ opp mot Dovrefjell. Fra Kongsvold er det 15,5 kilometer, mens det er en kilometer lengre fra Grønbakken. Begge steder starter du med å passere under jernbanen og det er bru over elva Stropla. 

Reinheim er en koselig turisthytte som ble åpnet i 1961. Den ligger på 1341 moh. Husk å sjekke hvilke regler som gjelder for booking av plass på hytta. 

Fra Reinheim er det seks kilometer og om lag 900 høydemeter til toppen av Snøhetta. Du starter med å krysse Stropla (helårsbru) og ta sikte på skaret mellom Snøhetta og Brunkollen. Etter en bratt stigning kommer du opp på østryggen mot Snøhetta, med staker og varder hele veien til toppen. Hold avstand til det bratte terrenget mot nord i starten av oppstigningen. 

Det er vanlig å følge samme vei ned, men det går an å legge noe av nedkjøringen sør for oppoversporet, for å få bedre skiføre og mer helning. 

(Turbeskrivelsen fortsetter under bildene)

Snøhetta stortoppen staker
Mot Stortoppen er ruta merket med staker og varder helt til radiolinkstasjonen på 2286 moh. Foto: Erlend Sande
vesttoppen snøhetta sett fra stortoppen
Vesttoppen (2253 moh.) på Snøhetta sett fra Stortoppen. Foto: Erlend Sande

Opp fra Grønbakken

En mer direkte rute fra E6 starter fra Grønbakken 940 moh, fire kilometer sør for Kongsvold. Turen til topps er omtrent 20 kilometer. Start med å krysse under jernbanelinja, før du går vestover med Kolla på høyre side. Her stiger det slakt oppover. Etterhvert får du Snøhetta i sikte. Her bør du søke rutevalg som gjør at du slipper store høydeforskjeller og kan stige mest mulig jevnt. Velg en rute som gjør at du kommer langt til høyre. Et stykke opp i selve stigningen mot toppen, treffer du på ruta fra Reinheim. Herfra er det staker og varder hele veien til toppen. Hold avstand til det bratte terrenget mot nord i starten av oppstigningen.  

Fra toppen gjelder det å nyte svingene ned fra selve Snøhetta. Etterhvert følger du samme spor som du gikk opp. Ruta innebærer noen stigninger der det kan være en fordel å ta på fellene, men på bra føre kan du gli det meste av turen.

(Turbeskrivelsen fortsetter under bildet) 

telemarkssving Snøhetta dovrefjell
Skikjøring i fin styresnø fra Stortoppen av Snøhetta. Foto: Erlend Sande

Vesttoppen 

Vesttoppen på Snøhetta er bare 33 meter lavere enn Stortoppen og et meget godt alternativ skimessig, Rett sør for Istjørni, i bunnen av Gryta sørøst for toppene, kommer du opp på en rygg og følger denne nordvestover mot toppen. 

Det vanlige er å følge samme vei ned, her kan det være svært fin skikjøring. 

Fra Vesttoppen er det mulig å kjøre en renne mot øst. Denne ruta krever varsomhet og erfaring. Det er en skummel bregleppe i slutten av renna. Starten av renna er ca 400-500 meter tilbake fra toppen. Hold mot venstre, mot nord, for å unngå brefallet i renna.

Fra Vesttoppen er det også mulig å følge ryggen og kjøre ned i Gryta (på breen). Den fine nedkjøringen avsluttes ute på Istjørni.

Fra Vesttoppen kan du også kjøre ned mot Svånådalen. Dette er en brattere nedkjøring, men resulterer i at du får en lengre flate å forsere når du skal tilbake.

telemarkssving Snøhetta dovrefjell
Turen tilbake til E6 er slak, men det er mulig å få noen fine svinger det siste stykket mot Grønbakken.