Kronikk: Reagerer på forslag om stenging av Hardangervidda

– Kjære Staten, nå går du for langt

– Jeg vil advare mot å lage et forbudsregime som brukerne av Hardangervidda ikke skjønner seg på, skriver Norges fremste skredekspert Markus Landrø i denne kronikken.

Sist oppdatert: 13. desember 2023 kl 16.00
Markus Landrø
DOKTOR LANDRØ: Markus Landrø er Tindevegleder en av landets fremste eksperter innen snøskred. Foto: Tor-Olav Naalsund
Lesetid: 3 minutter

KRONIKK: Du har gitt Statsforvalteren i Viken i oppdrag å fremlegge tiltak for å bedre levekårene til villreinen. De som har greie på slikt sier at det står dårlig til med ham. 

Noe må gjøres og vi i Norge har et særskilt ansvar for å ivareta den siste livskraftige bestanden av villrein i Europa. Nå har vi fått lest forslagene til tiltak og tar til motmæle. Ikke mot vern av villreinen, som har vært på Hardangervidda lenge før oss menneskeheter, men mot selve tiltakene. 

Dette er saken

Statsforvalteren har presentert en tiltaksliste på hvordan villrein-stammen på Hardangervidda skal forbedres.

Her foreslås det å blant annet:

  • Forbud om kiting på hele Hardangervidda.

  • Nedleggelse av stier og sterke restriksjoner om generell ferdsel.

  • Nedleggelse av fire DNT-hytter.

  • Sterke restriksjoner på åpning av hytter.

Vis mer

De må stå i forhold til det en ønsker å oppnå. 

Som samfunn har vi en nullvisjon når det kommer til trafikk. Dersom vi innførte 30 km/t sone på alle veier, ville trolig ingen omkommet i trafikken. Samtidig står det ikke i forhold til den kostnaden, i form av økt reisetid, det ville utgjøre for trafikantene.

Det ville blitt ramaskrik.

På samme måte setter jeg spørsmålstegn ved grunnlaget for at det er nødvendig med et totalforbud mot kiting på hele vidden – fra Bergensbanen til E134 over Haukelifjell. 

Jeg er kiter. Jeg seiler i fjellet med drager festet til lange liner, også på Hardangervidda. Da vil du, kjære Stat, kanskje si at jeg gråter for min syke mor. At jeg bare er opptatt av meg selv og ikke av å ivareta villreinen?

Til det vil jeg svare: at en har egeninteresse i noe, betyr ikke at en ikke kan ha to tanker i hodet med rett til å uttale seg. 

Også DNT har uttrykt stor bekymring for Statsforvalterens tiltaksplan.

KITE PÅ VIDDA: Kiterne har levd med en dynamisk forbudssone av hensyn til villreinen. Forbudssonene er blitt utarbeidet av Statens naturoppsyn, som kunne gi daglige oppdateringer om reinens posisjon. Foto: Marius Arnesen
KITE PÅ VIDDA: Kiterne har levd med en dynamisk forbudssone av hensyn til villreinen. Forbudssonene er blitt utarbeidet av Statens naturoppsyn, som kunne gi daglige oppdateringer om reinens posisjon. Foto: Marius Arnesen
fjellskitur hardangervidda
Les også

Sist vinter hadde vi en dynamisk forbudssone, utarbeidet av Statens naturoppsyn. Daglig oppdatering viste hvor reinen sto – slik at vi kitere kunne holde oss unna.

Det ble etterlevd – og ga et strålende eksempel på en fremtidsrettet regulering, hvor man spiller på samme lag: De som ønsker å benytte fjellet og de som vil ivareta villreinen. 

Jeg vil tro at du i andre sammenhenger har erfart at det er lettest å få folket du satt til å styre forstår hvorfor du gjør som du gjør. Derfor vil jeg advare mot å lage et forbudsregime som brukerne av vidda ikke skjønner seg på. 

Forbud mot kanopadling – er du seriøs?

villrein hardangervidda
Les også

Legger du opp til symbolpolitikk? Ønsker du å vise at du i i alle fall gjør noe for villreinen mens randsonene rundt vidden blir nedbygd med alpelandsbyer og gondolanlegg? 

Da du opprettet Hardangervidda nasjonalpark ville du verne et område på en slik måte at: «planter, dyreliv, natur- og kulturminner og kulturmiljøet elles blir bevart, samtidig som området skal kunne benyttes for landbruk, naturvennlig friluftsliv og naturopplevelse, jakt og fiske og undervisning og forskning».

I et land hvor allmennretten står sterkt, og ferdselsretten er forankret i Friluftlov, må  du ha svært gode argument for å gå bort fra dette. Eventuelle forbud og inngrep må dessuten være forholdsmessige. 

Slik som forslaget ligger nå, går du for langt.

Markus Landrø

Markus Landrø er tindevegleder og en av landets fremste eksperter innen snøskred . Han har doktorgrad i snøskred og beslutningstaking i bratte vinterfjell.

Landrø er forsker på hydrologisk avdeling i NVE. I 2002 skrev han boka Skredfare.

Sammen med Kronprins Haakon, Vegard Ulvang, Ronny Finsås, Kunuk Lennert og Harald Dag Jølle var Landrø var også med i ekspedisjonen som krysset Grønland i 2022. NRK lagde en serie på denne ekspedisjonen.

Landrø er gift, har to barn og bor på Gol i Hallingdal, hvor han også har vært lærer på folkehøgskolen.

Selfie og snøkite
Les også
sykling i nasjonalpark
Les også
Publisert 13. desember 2023 kl 11.07
Sist oppdatert 13. desember 2023 kl 16.00
annonse
Relaterte artikler

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen