Vinteren er i ferd med å gjøre sitt inntog i Norge, og allerede har flere av skisentrene begynt å gjøre seg klare til en ny sesong. Men det koster penger, og Harpefossen Skisenter ønsker å forbedre sin anleggs-status fra et ordinært anlegg til et interkommunalt anlegg, men fikk et nei fra Kulturdepartementet. 

– Jeg har ikke oppfattet at vi har fått et avslag, men departementet har understreket behovet for langsiktige planer, og et prosjekt med et visst omfang, sier daglig leder i Harpefossen Skisenter, Stein Bjørhovde til Fri Flyt.

Det finnes tre ulike anleggstyper i Norge, opplyser Idrettsforbundet på sine nettsider: Nærmiljøanlegg, ordinære anlegg (slik Harpefossen er i dag) og til slutt interkommunale anlegg. Sistnevnte gir størst tilgang til spillemidler, og vil kunne bety en betydelig sum penger til et skianlegg. Det forutsetter at flere anlegg slår seg sammen for å lage et stort skisenter.

Må være store prosjekter

Årsaken til det foreløpige avslaget fra Kulturdepartementet er fordi en slik anleggs-forandring krever store prosjekter som umiddelbart trenger pengestøtte. Det gjør ikke Harpefossen, som heller vil satse på en langsiktig utvikling av skisenteret.

– Det er planlagt lite, eller ingen store signalanlegg (stoleheis, fjellresturant eller gondol), men heller mange mindre tiltak som skal gjøre anlegget mer driftsikkert, forteller Bjørnhovde.

1.-mai-huckfest-paa-Harpefossen_ordinary_1200
1.-mai-huckfest-paa-Harpefossen_ordinary_1200

Foto: Tore Meirik

Kan få langt flere spillemidler

En slik anleggsforandring gjør at man kan søke om 30% mer spillemidler. Forutsetningen er da at to kommuner støtter skisenteret med 5% av prosjekt-konstadene, og 5% av driftskostnadene hver.

– Hvis vi fikk en slik status i dag vil det innebære 4,7 millioner kroner ekstra i spillemidler de neste ti årene. Med to kommuner bak skisenteret ville vi også fått 10% mer tilskudd til drift og prosjekter- med andre ord kunne vi redusert låneopptaket med 4,4 millioner kroner. I realiteten vil det bety flere gjennomførte prosjekter.

I den kommunale planen til Eid kommune, som Harpefossen ligger i, ligger det anlegg til en brutto av 44 millioner kroner.

Finnes ingen i Sogn

– Vi har jobbet lenge med å få vår egen kommune, og nabokommunen Vågsøy til å engasjere seg for å gjøre Harpefossen til et interkommunalt anlegg. Det finnes ingen slike anlegg i Sogn og Fjordane fra før.

Han understreker at de vil fortsette kampen for et en anleggsforandring.

– Så får vi se om det blir kommunesammeslåing før vi får det til, avslutter Bjørhovde.