Vang kommune var en av flere kommuner som søkte om å få etablere et catskiing-tilbud, og ble valgt ut som en av seks kommuner som fikk et såkalt grønt lys fra Miljødirektoratet for å være med i en prøveordning ut sesongen 2023-2024. Nå står Raudalen klare til å starte opp catskiing-tilbudet så for saken blir behandlet av kommunen etter en høringsrunde.

– Vi venter på er at Vang kommune skal lage en forskrift om hvordan catskiing skal håndteres. Den skal behandles i januar eller februar i kommunen. Så fort vi får tillatelse og forskrift kan vi sette i gang, sier Atle Hovi, eier og daglig leder i Beitostølen Resort og Raudalen Alpin.