Flere kjente Salomon-kjørere dukker opp i filmen: Chris Rubens, Mike Douglas, Stan Rey, Alexi Godbout, Lovisa Rosengren, Jordi Kidner, Kevin Fogolin - i tillegg til norske Robert Aaring. Videoen er "en hyllest til de korteste og kaldeste dagene hvor solen er lavt på himmelen og iskrystallene er i lufta. Dagene skikjørere elsker".

Se videoen her: