Alexi Godbout, Stan Rey, Josh Daiek, Jordy Kidner, KC Deane (sistnevnte er for øvrig også en av de råeste syklistene) portretteres i nesten en halv time med fet skikjøring i ukas film: