I helgen bragte Red Bull Battle of the Sund 250 kitere fra 16 forskjellige nasjoner sammen for å omskrive historien om det store sjøslaget som fant sted den 8. november 1658 i sundet mellom Sverige og Danmark. Kiterne startet ut fra den svenske byen Malmö, krysset sundet over til Danmark, og returnerte tilbake til Sverige. Et rute satt opp til å være 40 km i luftlinje, men forholdene med rette vestlige vinder og 15-25 knops vind gjorde det til en tøff kamp i motvind over til Danmark før de kunne fyke medvind tilbake til Sverige. Bare 30 kitere klarte å fullføre hele runden, blant dem bare to jenter. 

Camilla Ringvold (34) fra Norge vant kvinneklassen etter å ha kitet totalt 62 kilometer (17. plass om hun hadde deltatt i herreklassen) og krysset mållinjen hele 27 minutter før nummer to Anke Brandt fra Tyskland. 

Camilla har hatt minneverdige siste 9 måneder. I november kitet askerjenta over Atlanterhavet som eneste jente i «Enable Passion»-teamet (www.enablepassion.com). Tidlig i april ble hun blant de første kvinnene som noensinne har fullført Varanger Arctic Kite Enduro før hun vant Red Bull Ragnarok i Norge senere samme måned. Juni kitet hun over Grønlands innlandsis fra sør til nord i juni. Nå er hun også vinner av Red Bull Battle of the Sund.