Hvor slitt du aksepterer at drakten blir før du skaffer deg en ny, vil variere fra bruker til bruker. Spesielt drakter til vinterbruk vil stille relativt store krav til varmekapasitet og tetthet.  

Spørsmålet vil derfor på ett eller annet tidspunkt komme opp om: hva gjør du med en utslitt våtdrakt?