Etter hvert nærmer du deg Svartdalen og legger sporet oppover langs høyresiden av elva i dalen i lettgått terreng.

Vær obs på at ruta innover går i potensiell utløpsområder fra skred fra fjellsiden over.

Følg dalen et stykker oppover før man dreier mer mot nordøst og tar sikte rett mot toppunktet. 

Finn flere toppturer i Troms og Malangen her

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i samme traseen som oppstigningen med variasjoner etter ønsker og behov.

1.2.2: Et litt mer spektakulært og brattere alternativ er å kjøre ned renna mot nordøst som er godt synlig fra Tromsø by.

Den er på det bratteste 40-45 grader. Vel nede blir det en transportetappe langs østsiden av Kvitfjellet tilbake til startpunktet.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 125118 / Nord 7714786.44, Øst 646866.03
 • Startsted: Djupvågen. Parkering ved Fv.858
 • Høydemeter: 910 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - juni
 • Eksposisjon: S-Ø
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt
 • Faremomenter: Utløpsområder.