1.2.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
Første del av ruta følger en skogsvei langs Ytterelva. Småskogen er relativt glissen. Etter hvert nærmer du deg Svartdalen og legger sporet oppover langs høyresiden av elva i dalen i lettgått terreng. Vær obs på at ruta innover går i potensiell utløpsområder fra skred fra fjellsiden over. Følg dalen et stykke oppover før du dreier mer mot nordøst og tar sikte rett mot toppunktet.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i samme traséen som oppstigningen med variasjoner etter ønsker og behov.

1.2.2 NORDØSTRENNA ➌ Komplekst
Et litt mer utfordrende og brattere rutealternativ. Starter innover langs østsiden av Kvitfjellet før du går opp renna mot nordøst. Den er på det bratteste 40–45 grader. Vel nede blir det en transportetappe langs østsiden av Kvitfjellet tilbake til startpunktet.

NED: Samme rutevalg ned.