1.2.2: Et litt mer spektakulært og brattere alternativ er å kjøre ned renna mot nordøst som er godt synlig fra Tromsø by. Den er på det bratteste 40-45 grader. Vel nede blir det en transportetappe langs østsiden av Kvitfjellet tilbake til startpunktet.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 125118 / Nord 7714786.44, Øst 646866.03
 • Startsted: Djupvågen. Parkering ved Fv.858
 • Høydemeter: 910 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - juni
 • Eksposisjon: S-Ø
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt
 • Faremomenter: Utløpsområder.