1.7.1: Litt avhengig av hvor langt det er brøytet følger første del av ruta traseen til en vei.

Etter hvert begynner du oppstigninga mot sørvest gjennom skogen og holder på østsiden av ei lita elv til man er oppe på ca.370 moh.

Her legger du ruta mot vest og fortsetter i småkupert terreng oppover til man er omtrent på høyde med toppunktet.

Da dreier du og begynner oppstigninga mot nordvest. Fra ca.800-850 moh. legger du sporet mot nordøst og ankommer toppen fra sørvest.

Troms og Malangen har mange muligheter for topptur, finn flere her

Ned: Nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen, med muligheter for å kjøre en litt brattere direkte linje ned mot sør fra toppunktet. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 291911 / Nord 7695746.14, Øst 665425.86

 • Startsted: Nord for Skavåsen. Avkjøring fra Fv.287

 • Høydemeter: 950 meter

 • Tid opp: 2-3 timer

 • Tid ned: 1 time

 • Beste sesong: Desember-mai

 • Eksposisjon: Ø-S

 • Bratteste parti: Under 27 grader

 • ATES klassifisering: 1-Enkelt

 • Faremomenter: Skavler