1.7.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
Litt avhengig av hvor langt det er brøytet, følger første del av ruta traséen til en vei. Etter hvert begynner du oppstigningen mot sørvest gjennom skogen og holder på østsiden av ei lita elv til du er oppe på ca. 370 moh. Her legger du ruta mot vest og fortsetter i småkupert terreng oppover til du er omtrent på høyde med toppunktet. Da dreier du, og begynner oppstigningen mot nordvest. Fra ca. 800–850 moh. legger du sporet mot nordøst og ankommer toppen fra sørvest.

NED: Nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen, med muligheter for å kjøre en litt brattere direkte linje ned mot sør fra toppunktet.