Tverrådalskyrkja er den høyeste toppen i Breheimen. Fra toppen har du blant annet utsikt over Tafjordfjella, Joste-dalsbreen, Hurrungane og Galdhøpiggmassivet.

OPP: Følg veien mot Mysubytta et par hundre meter før du tar av til venstre oppover skogen. Her kan du enten følge en skogsglenne rett opp til du er over skoggrensa, og deretter

følge fjellsida mot utløpet av Tverrådalen, eller du kan gå oppover skogen et stykke og skrå sør-vestover direkte mot Tverrådalen. Ruta går deretter innover dalen en drøy kilometer før

den svinger bratt opp til venstre til Steindalen. Følg denne dalen innover på østsiden av Tverrådalskyrkja til du kommer inn til Fortundalsbreen. Deretter går du i høyre kant av Fortundalsbreen

noen hundre meter til du runder de bratteste svaene av østryggen og ser hele østryggen til topps. Ta av fra breen og følg denne ryggen til toppen. Oppover østryggen blir det brattere, og de

siste hundre høydemetrene til toppen gås oftest til fots. På grunn av store sprekker frarådes det å gå brearmen fra brekanten i Steindalen og oppover på nordsiden av østryggen. 


NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som ruta opp. Når du kommer ned mot skoggrensa, kan det være en fordel å kjøre ned skogen litt vest for Sota Sæter for å unngå tett småskog.