Arva Guard er en turspade med T-grep. Grepet er rundt med en liten kant nederst og er ganske god å holde og jobbe med. At det er litt tykkelse på håndtaket, gjør det mindre vondt å kutte blokker i hard snø. T-grepet er symmetrisk og gjør det uproblematisk å skifte hånd underveis i jobbinga.

Skaftet er ovalt rørforma med stor diameter og godt å holde i.