Teknisk: Disse føles solide, og er tyngst blant mohairfellene – men ikke mange grammene mer enn G3.

Contour-fellene er relativt enkle å tilpasse, de krever kun at den skjæres til med den medfølgende kniven.