Isøksen brukes til å forsere bratt lende med is og stein på vei til eller fra fin skikjøringØksa brukes også til å hogge trinn, og til å skyfle snø og fjerne is for å lage plattform å stå på eller sette sikringer. 

Skal du primært bruke isøks til skikjøring og tinderangling vil en isøks på rundt 50 centimeter passe de aller fleste

Lange økser krever også høyere løft for flytting ved gåing i bratt lende, og lang øks kan også være risikabelt å ha på sekken under skikjøringen.