– Vi ville utfordre de gamle ideene vi hadde. Det gir mye mening å jobbe med 2D på en datamaskin, men det fungerer ikke like godt når man tar det ut i virkeligheten, med gripe- og holdefunksjon, sier Nathan Jenkin, designsjef i Outdoor Research.

Ifølge Outdoor Research selv, som bruker teknologien, kan man også lage funksjonelle og gode hansker med 2D-teknologi, men man mister mye av den naturlige bevegeligheten og dynamikken til mennesket. Derfor har de nå gått ytterligere teknologisk til verks.