Turistnæringa i Engelberg har definert fem store offpistturer i skisenteret – The Big Five som de kaller det. Dette er lange turer i varierende vanskegrad – med de risikoene det innebærer. Skredfare er en selvsagt risiko på alle fem, men det er stor variasjon i både lengde, vanskegrad på skikjøringen, eksponering og rutevalg. 

LAUB