Max Røisland (26) var et av Norges største talenter i alpint, og var godt innenfor kriteriene for å komme inn på landslaget i alpint. Men da han var på vei inn, ble døren stengt. Årsaken var for lite penger inn. 

Da han heller ikke fikk hjelp til ting som ikke var av økonomisk art, som å legges inn i en «skipool» for å få de beste skiene fra fabrikkene, ble han mer eller mindre tvunget til å legge skiene på hylla.