Den ulovlige hogsten ble oppdaget i august.

– Jeg var i området for å sjekke at en lovlig hogst holdt seg utenfor verneområdet. Da gikk jeg også en tur opp mot Svarttjerntoppen, og oppdaget hogst innenfor naturreservatet, sier Asle Stokkereit, viltforvalter hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, til Fri Flyt.