Der er testet seler som passer for både damer og menn, til sportsklatring, fjellklatring og isklatring. 

Her trekker vi frem høydepunktene fra årets tester, men vi drar også inn tester fra tidligere år.