8.3.2: For de som ønsker litt brattere linjer, finnes det flere renneformasjoner langs toppryggen som kan kjøres. Disse er 30-50 grader.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10151 Senjahopen
 • Toppkoordinater: 005069 / Nord 7706952.15, Øst 600465.32
 • Startsted: Svarthola. Parkering ved Fv.862
 • Høydemeter: 873 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: NØ-NV-S
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt / 2-Utfordrende
 • Faremomenter: Skavler. Utløpsområder.