Lyngenhalvøya strekker seg om lag 90 kilometer fra bunnen av Tamokdalen i retning Nord-Fugløya og Nordishavet. Fra sør til nord er halvøya dominert av de prangende alpine Lyngsalpene, kun avbrutt av fjordarmen Kjosen, som kløyver fjellmassivene nesten tvert over på midten.

Jeg ligger i soveposen på ei gresslette ned mot rullesteinstranda i Tyttebærvika i Kjosen, og venter. Det er sent i april 2017. Vinteren har vært uvanlig kald og uvanlig snørik. De siste to ukene har fulgt mønsteret med et godt snøfall, etterfulgt av stabile temperaturer og lite vind.