Materialvalget gjør at vekta er nokså lav. Neve festes med en klassisk bakbinding kombinert med stropp rundt vrista. Hælbindingen kan finjusteres med en skrue, og grovjusteringen gjøres med midtstang i stål med hull.

Plastplater på fram- og bakdelen skal hindre klabbing. Neve kan leveres med to bindingstyper avhengig av hva slags sko de skal brukes på.