8.1.1 Østsiden fra Blåvatnhytta  

Egen beskrivelse fra Bogen til Blåvatnhytta, se sist i kapittelet. Fra Blåvatnhytta går man nordøst først, mot høyde 551. Hold god avstand til skredterrenget.

Du ser snart en stor stein på sletta, fra den starter oppstigningen langs en slags rampe nordover. Her må det være stabil snø for å fortsette. Passer «Steinmannen» og finn vei opp hyllesystemet.

Vel oppe dreier du mer og mer mot venstre (vest), og siste del opp til toppen tas opp ryggen fra sørsiden. Det anbefales å ha med stegjern og alpinøks på dager med hard skare.

Nedkjøring er samme vei som opp, for det meste slak kjøring, men et par heng som er litt over 30 grader og samtidig eksponert for utløpssone for bratt terreng.

Høydemeter: 1450 meter

Tid: 22 timer

Sesong: Februar-mai

Parkering: Liten parkeringsplass ved Niingen kraftverk (Bogen). Vær obs på at det er parkering på eget ansvar siden det kan lande helikopter der som kan medføre at vind kaster strøsand på bilene.

For oppstigning fra Dragvik er det små lommer langs Dragvikveien på vestsiden av Storelva.”

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Skittendalstinden-Evenes-Skånland-2
Øverste delen mot Skittendalstindens østside gir deg flott kjøring på dager med stabil og fin snø.

8.1.2 Sørvestsiden 

Beskrivelsen starter fra vei ved Dragvik. Ruta følger DNT-traseen opp langs høyresiden (øst) av Storelva. Litt bratt (20-30 grader) og smal ryddet trasé, men det blir lettere terreng lengre opp.

Følg trygg avstand med tanke på utløpssone for Stortinden og vurder skarejern hvis det er mye skare opp til Renskvannto.

Følg gjerne sommerruta opp til Litletinden (1134 moh.), så får du en fin pause med flott utsikt og en flott lang nedkjøring på ca. 300 høydemeter til vann 803. Deretter tas feller på, og man begynner siste oppstigning langs sommerruta på vestsiden, som er lang og bratt (30-40 grader).

Snøen må være stabil her for å fortsette. Det kan være behov for skarejern eller ski på sekk, stegjern og alpinøks opp til ryggen. Følg ryggen nordover til topps. Ned samme vei.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Skittendalstinden-Evenes-Skånland-med-rute-3
Skittendalstinden-Evenes-Skånland-med-rute-3

8.1.3 Vestrenna 

Lang og bratt renne på vestsiden av toppen. Denne renna ser man godt fra vestsiden når man kjører langs Tjeldsundet.

Fortsett ca. 300 meter nordover, på veien må du foreta en liten nedstigning som kan kreve stegjern og alpinøks når det er hard skare. Over renna kan du feste tau slik at du trygt får sjekket snøforholdene.

Sjelden skavl her, og det er lett å komme inn i renna. I starten er det opp mot 50 grader, deretter får du sammenhengende bratthet på 35-45 grader i ei renne som blir bredere og bredere.

Hvis forholdene er bra videre ned, kan man kjøre videre ned til vann 506 med 30-50 grader, og så gå sørover på vestsiden av Litletinden.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Evenes og Skånland

Skittendalstinden-Evenes-Skånland-med-rute-4
Skittendalstinden-Evenes-Skånland-med-rute-4