5.3.1 Vest 

Parker ved Holtet der traktorveien går opp til hyttefeltet. Det er få parkeringsplasser her, så ha en plan. Følg traktorveien oppover, og gå innover myrene til du starter oppstigningen nordøst for Skavbakken, der det ikke er skrenter og en naturlig oppstigning.

Etter et lite flatt parti starter oppstigningen over skoggrensen mellom Rundtind og Mellatinden. Ved toppryggen kan man fortsette til Mellatinden og videre til Stortinden.

Nedkjøringen har noen få heng som er brattere enn 30 grader, men man tilbringer noe tid i utløpssone for skred. Flott cruising ned der man kan få høy fart og virkelig nyte sola.

Høydemeter: 870 m

Tid: 5-6 timer

Sesong: Februar-april

Parkering: For vestsiden er det få parkeringsplasser ved Indre Forså og det anbefales å få godkjenning fra grunneier såfremt man ikke parkerer på lommer langs 848.

Østsiden har ikke mange lommer langs veien så det anbefales å få godkjenning fra grunneier før parkering.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Rundtind-Rolla-2
På vei opp til Rundtind fra vest. Lasselitinden kan sees i bakgrunnen.

5.3.2 Øst 

Fra Selset følger man traktorveien eller andre scooterspor opp sørover til Selsetvatnet. Herfra er det bare å velge og vrake hvor du vil gå opp.

Dette er ruten som er enklest å følge opp til Rundtind fra øst, og er letteste nedkjøring, men inneholder bratte partier på 30-40 grader. Man kjører også forbi Tottålen, se egen beskrivelse for bestigning.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Rundtind-Rolla-3
Miksklatring av forfatter opp Tottålen. Foto Lillian Dramsdahl

5.3.3 Tottålen

Har du en dragning mot alpine bestigninger, er dette en liten topp du bare må opp på. Start oppstigning fra vestsiden med blanding av is, frossen mose og formasjoner i stein.

Når man kommer opp på eggen mot nord, traverserer man over på østsiden og klatrer opp første og beste opptak. Sett standplass på toppen med store steinflak som er nedfrosset.

Greit sikret rute så lenge man er litt rutinert, totalt 32 meter. Rappellfeste er ved stort hakk i toppflate på vestsiden, 27 m rappell.

Bratteste parti: M4

Taulengde: 30 meter

Utstyr: Stegjern, to økser, et lite sikringsrack med normale størrelser og 60 meter tau. (Det ble satt opp rappellfeste i form av slynge med sjakkel 2. mars 2019.) 

Se samleartikkel med flere turforslag i Rolla

Rundtind-Rolla-med-rute-4
Rundtind-Rolla-med-rute-4