9.4.1 Sørsiden 

Start fra Lofast ved den store parkeringsplassen ved Litlvatnet og kryss Storvatnet. Start oppstigningen nordover midt i mellom Tverrelva og Lakselva.

Etter å ha passert høyde 258 følges flatt terreng innover til det blir brattere, og der krysses Lakselva mot øst. Følg ryggen helt opp til toppen. Kan være skare slik at skarejern anbefales. 

Høydemeter: 750 m

Tid: 5 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Stor parkeringsplass langs E10 på sørsiden av Litlvatnet.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

9.4.2 Østsiden «Rødhammarrenna» 

Ved stabil snø kan man fra toppen gjerne kjøre ned i skåla som er litt mer vest enn normalruta, siden det oftere finnes mer uberørt snø her (30-40 grader).

Traverser deretter sørover og kjør brattheng på 45 grader ned mot Rødhammarrenna. Med nok snø her får du flott kjøring i terreng som er jevnt 15-20 grader med noen få partier med 25-30 grader.

Vær likevel oppmerksom på at det er skredterreng gjennom hele renna pga. omkringliggende sider som kan ha mye snø.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

9.4.3 Vestsiden 

Gå videre vestover mot høyde 790 og kjør ned dalsøkket vestover mellom Forselvtinden og Forkledalstinden til vann 355. Terrenget er jevnt og fint, ofte med fin snø og med bratt parti på 30-40 grader.

Etter staking over vannet kjører du sørover ned til Forkledalen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Møysalen nasjonalpark og omegn