7.1.1 Østryggen 

Start opp fra Mølnneset og følg ryggen opp til Spannbogen. Rett før man kommer til 600 moh. er det et bratt heng hvor det kan være greit å sette skiene på sekken. Etter dette følger man ryggen videre opp til Jotind. 

På slutten smalner eggen og det anbefales enten å trekke ned fra eggen på venstresiden (sør) der sommerruta går, eller bruke tau og et lite sikringsrack hvis eggen skal følges.

Nedkjøringen samme vei er normalt ikke den beste man finner, siden den er vindutsatt. Men det er et greit alternativ hvis andre nedkjøringer ikke har stabil snø. Lite heng med 40 grader, resten er 15-20 grader.

Høydemeter: 980 meter

Tid: 6,5 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Liten lomme langs F711 ved Mølnneset. På nordsiden er det en liten parkeringsplass langs F711 rett på vestsiden av Sandselva.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Jotind-Tjeldøya-med-rute-2
Jotind-Tjeldøya-med-rute-2

7.1.2 Nordsiden  

Nedkjøringen starter fra laveste punkt på ryggen mellom Jotind og høyde 900 som ligger ca. 1000 meter nordøstover. Kjør nedover nordover forbi et lite vann og styr mot Svartvasshompen der du finner en lett nedkjøring til Trollvatnet.

Stak over vannet og følg scooterspor gjennom Storforrdalen ned til Sandsbukta. Følges denne ruta, kjører man ikke i skredterreng, men da må ruta følges.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Tjeldøya