Fra Myrdalsvannet, følg veien litt tilbake til du kommer til en traktorvei. Følg denne til Nipelva dukker opp. Følg elva til du kommer til Omnatjørnene.

Følg ryggen på venstre side av Omnetjørnene. Sving mot øst og hold høyden mot p1112.

Vær obs når du traverserer under henget til Omnatind. Herfra kan du følge ryggen opp til Bjørndalstinden.

 • Utgangspunkt: Myrdalsvannet

 • Tid: 6-8 timer

 • Stigning: 1054 høydemeter

 • Bratteste punkt: 35 grader

 • Himmelretning: N

 • Vanskelighetsgrad:  Vanskelig

 • Farer: Dette er en lang tur som krever god form og stabile forhold. Utglidningsfare.

Ned 3.1 Bestefarslåma

Fra Nordre Bjørndalstind kan du kjøre klassikeren «Bestefarslåma». Denne følger ryggen fra nordre Bjørndalstind og ned til Øvre Myrdal.

Nedkjøringen er uoversiktelig i enkelte passasjer. Siden nedkjøringen ligger i en nordside kan snø som ligger i skyggen være hard. 

 • Vanskelighetsgrad: Vanskelig

 • Himmelretning: N

 • Bratteste punkt: 35 grader

 • Farer: Utglidningsfare

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Rosendal og Rosendalsfjellene. 

Ned 3.2

Dette er en trygg og enkel vei ned fra Bjørndalstind hvor du kommer ned til Øvre Myrdal. Kjør ned ryggen du gikk opp og ta nordover når det flater ut.

Det er litt brattere akkurat over kneika.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Himmelretning: N

 • Bratteste punkt: 30 grader

Ned 3.3 Sydrenna

Fra Bjørndalstinden går det en sørvendt renne. Under gode forhold gir denne morsom kjøring. Renna er bratt og smal, og er et alternativ for adrenalinjunkiene.

Ikke fall her. RETUR: Kjør ned til bunnen av dalen og gå over Stølsvatnet, Isorvatnet og Prestevatnet. Følg bekkedalen fra Prestevatnet ned i Muradalen.

Her bør du ha en avtale om henting eller en bil stående. Sjekk på forhånd om det er trygg is på vannene. Vannene er regulerte og iskvaliteten er ikke alltid så god. 

 • Vanskelighetsgrad: Vanskelig

 • Himmelretning: S

 • Bratteste: punkt: 50 grader

 • Farer: Stor fare for skade hvis fall. Noen ganger faller ganske store isblokker ned her. Terrenget er skredutsatt.

Ned 3.4 Vesle Laurdalen

Vesle Laurdalsgryta er overraskende snøsikker og tas vestover fra Søndre Bjørndalstind. Hvis du har Myrdalen som utgangspunkt må du gå opp igjen.

Men denne turen kan også tas fra Muradalen. Følg stien opp til Reppa og gå inn Vesle Laurdal. Gå opp på nordøstsiden av p1223 og følg den luftige eggen til Bjørndalstind.

 • Vanskelighetsgrad: Vanskelig

 • Himmelretning: V

 • Bratteste punkt: 40 grader

 • Farer: Luftig egg uansett om du velger denne ruten som ankomst eller retur.