OPP: Fra Rondvassbu følges sommerløypa som er merket på kartet. Denne går først omlag 3,5 kilometer nordover opp i Rondehalsen. Ved omtrent 1550 moh går du mot nordvest opp mot høyde 1875 moh.

Derfra følger du ryggen mot toppeggen. Ofte må du gå på beina de siste 100 høydemetrene til toppen. Ved start fra Mysuseter går du først mot Rondvassbu, til du bryter av mot Rondehalsen

om lag 500 meter før hytta.

NED: Den vanligste nedkjøring følger samme rute som oppstigningen.

ALTERNATIVE NEDKJØRINGER

Alternativ 1: Etter å ha kjørt eller gått ned de første 100 høydemeterne fra toppen kan du kjøre mot sørvest ned i Indre Kildebekkbotten. Dette gir en langt brattere nedkjøring enn normalveien.

Følg så Kaldbekken nedover mot Rondvassbu, men ikke kjør nede i selve bekkedalen, da denne ender i et juv (Jutulhogget). Flanken ned mot Kildebekkbotten kan ofte være avblåst og ha lite snø.