6.8.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
I begynnelsen kan du følge trasé til en skogsvei. Ta sikte i retning Trollhytta. Deretter går du langs nordsiden av Trollvatnet og videre inn i Stortinddalen. Ikke legg sporet for høyt opp, da det er en
del store stein og blokker. Etter hvert kan du så skue renna du skal opp. Nå venter 1000 høydemeter mellom 550–1200 moh. med jevn bratthet på 35–45 grader. Vel oppe i skaret flater det ut mot Troll- vasstindbreen. Herfra har du to alternative rutevalg videre. Du kan følge breen på sørsiden av egga oppover så langt det går på ski, og så fortsette de siste høydemeterne til fots. Det andre alternativet er for de som liker småklyving. Her kan vestegga følges fra skaret opp til toppen. Vanskelighetsgraden avhenger av snøforholdene. På begge alternativene bør bruk av isøks og stegjern vurderes. Vær obs på skavler på toppen.

NED: Den flotteste nedkjøringen følger traséén til oppstigningen.

6.8.2 SØRRENNA ➌ Komplekst
For de som ønsker en litt mer utfordrende oppstigning, er det mulig å starte ved Storsteinnes å gå inn Isskaret og følge ei bratt renne på 45–50 grader opp til breen.

NED: Følger traséen til oppstigningen.

Finn flere flotte toppturer i Lyngen og Lyngsalpene i Troms her