6.7.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
NB: Oppgangen skjer gjennom Koppangsdalen, som i utgangspunktet er ei stor terrengfelle. Så vurder snøforholdene godt før du starter turen. I begynnelsen må du legge spor oppover nedre del av dalen over flate områder der flom de siste årene har lagt igjen en del masser. Etter ca. en kilometer bratner det til, og her kan det være lurt å legge ruta på rett på nordsiden av elvedalen oppover. Her er partier som er 30–35 grader. Deretter følges Koppangsdalen innover. Rett før Koppangsvatnet kommer en ny liten bratt stigning og en steinknaus rundes til venstre. Nå er det bare å legge et mest mulig hensiktsmessig spor videre, til du når fronten av bretunga på Koppangsbreen. Denne endrer seg fra år til år og kan være litt småbratt i begynnelsen, men snart flater det ut, og Tafeltinden kom- mer til syne. Ruta legges rett nordøst for nunatakken som stikker opp. Videre holder du kursen op- pover, slik at du dreier inn mot Tafeltinden fra øst og er klar til å utfordre det siste bratte henget som mellom 1290–1350 moh. er 35–40 grader. Nå gjenstår kort vei til høyeste punkt. Vær obs på skavler.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.

6.7.2 NED TAFELTINDBREEN ➌ Komplekst
For de som ønsker en litt lengre avslutning, er det mulig å kjøre ned breen på baksiden av Tafeltinden mot Russedalen. Først må du returnere tilbake langs 6.7.1 til ca. 1380 –1400 moh. og traversere ut til
et skar som ligger sørøst for toppen. Herfra svinger du deg inn i bregryta sør for toppen. Så følger du breen nedover til du avslutter med å kjøre bratt ned til Russedalen. Nedkjøringen skjer i imponerende miljø. Her er partier som er 35–40 grader. Deretter gjenstår transportetappen ut Russedalen og Fast- dalen. Ved Fastdalshytta legger du så ruta over åsen mot nordøst tilbake til Koppangen.

6.7.3 NED TOPPHENGET ➌ Komplekst
For de som søker det enda litt brattere. Hvis det er muligheter for å ta seg ned fra skavlen på top- platået, kan du starte nedkjøringen direkte herfra til breen på baksiden nevnt under 6.7.2. Men vær obs på at det er 45–50 grader i øvre deler av henget. Vel nede følger du 6.7.2 videre.

Finn flere fine toppturer du kan gå i Troms og Lyngsalpene her