6.11.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Første del av ruta går oppover «halfpipen» bak skredtunellen. Følg denne og ta kurs mot laveste punkt på endemoreneryggen du ser på ca. 600 moh. Mellom 350–460 moh. er det 30–35 grader. Vel oppe her fortsetter ruta langs venstresiden av en stor sidemorenerygg og videre oppover brearmen som ligger øst for Urdkjerringa. Det er et parti på 35–40 grader mellom 900–1000 moh. Herfra dreier du mot øst og ser nå snøflata/renna opp mot Store Kjostinden. Denne har jevn bratthet på 35–45 grader mellom 1080–1340 moh. før det slaker litt ut. Avhengig av snøforholdene kan det vurderes å sette igjen skiene her i skidepot. Videre er det relativt kort vei før du siger innover topplatået og nyter de siste meterne frem til varden.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

6.11.2 ØSTVEIEN ➌ Komplekst
Ønsker du å få en flott travers av toppen, er det mulig å velge en oppgang fra øst. Her følger du i begynnelsen samme rute som til Fastdalstinden, før du tar av og sporer opp Rottenvikbreen. Her er det mindre partier som er 35–40 grader. På siste del av oppstigningen mot ryggen nordvest for top- pen, er det et kort parti på 40–45 grader, så her må skiene på sekken. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne inn til toppunktet.

Finn flere flotte toppturer i Lyngen og Lyngsalpene her