6.6.1: Følg bomveien langs vatnet til den tar slutt. Herfra skrår du gradvis oppover mot sørøst. Rundt 480 – 540 moh. er det et parti på 30-40 grader. 

Nå runder du inn i det mektige dalamfiet mellom Lille Jægervasstinden og Trolltinden og legger kursen opp mot Trollbreen.

Breen følges oppover til du står under under Store Jægervasstind. Vær obs på at dalen kan fungere som ei terrengfelle ved skred fra sidene.

Oppe på Trollbreen på ca. 1200 moh. går det ei bratt renne som svinger til høyre ut mot sørryggen til Store Jægervasstinden.

Renna er jevnt 30-45 grader. Her må nok skiene på sekken og bruk av stegjern og isøks bør vurderes.

Når du kommer opp på ryggen, følger du denne videre til topps på fortoppen. Vær oppmerksom på at det kan være store skavler på østsiden av sørryggen.

Selve hovedtoppen ligger 100 meter øst for fortoppen og er bare litt høyere. Dit går det en smal rygg som krever forsiktighet, da det er langt og bratt ned på hver side.

Finn flere toppturer du kan gå i Lyngen her

Ned: Den anbefales å la nedkjøringen følge i samme trasé som oppstigningen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden

 • Toppkoordinater: 628330 / Nord 7740802.03, Øst 694891.66

 • Startsted: Bomveg ved N-enden av Jægervatnet ved Fv.312

 • Høydemeter: 1535 meter

 • Tid opp: 5-6 timer

 • Tid ned: 2-3 timer

 • Beste sesong: Mars - mai

 • Eksposisjon: V-NV

 • Bratteste parti: 40-45 grader

 • ATES klassifisering: 3-Komplekst

 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Terrengfelle. Skavler

 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks