I begynnelsen er det mulig å følge en skogsbilvei og deretter langs vestsiden av elva oppover Tiurdalen.

Lengre opp er rutevalg i dalen avhengig av hvordan snøforholdene er. Men vær obs på at selve dalen er en terrengfelle med tanke på eventuelle skred fra sidene!! 

Etter hvert vider dalen seg ut, og du kommer inn i botnen sørvest for Rasmustinden og er klar for siste etappe opp topphenget. 

Her er det partier som er 30-35 grader, så ha fokus på gode sporvalg. Vær obs på skavler.

Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. 

6.23.2: Finn parkering i området ved Olderli. Herfra legges sporet over noen jorder, før du følger sørsiden av Skulvaelva oppover gjennom relativt glissen skog.

Øverst i Skulvadalen dreier du opp mot skaret vest for pkt.789. Her er må du ned 70-80 høydemeter, før du tar kursen mot skaret SV for Rasmustinden.

Her går du i potensielle utløp for skred. Fra skaret gjenstår så bare å spore opp topphenget. 

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Lyngen og Lyngsalpene her

Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som den alternative oppstigningen. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 421954 / Nord 7701266.7, Øst 677974.75
 • Startsted: Fjellås (OPP 2) / Olderli (OPP1). Parkering langs Fv.292
 • Høydemeter: 1210 meter (OPP1) / 1260 meter (OPP2)
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: N-S-Ø
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Terrengfelle. Skavler