6.21.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Fra skolen krysser du fotballbanen og følger dalen oppover, på den ene eller andre siden. Avhengig av forholdene kan elva være gjenfrosset, og det vil da kunne være mest hensiktsmessig å følge elveløpet oppover. Mest sannsynlig er det et spor å følge. Oppe ved Varas er det tid for å begynne oppstignin- gen mot sør. Ruta legges nå oppover med kurs mot selve toppunktet på kartet, og du stiger opp i en stor og bred dal-/renneformasjon. Mellom 500–700 moh. er det en bratt renne på 30–35 grader som lettest kan gås på vestsiden. Mellom 960–1000 moh. og 1260–1400 moh. er det partier som er 30–35 grader. Nesten oppe flater det ut, og det er på tide å begynne å skue etter varden på høyeste punkt.

NED:Traséen til oppstigningen anbefales som nedkjøring!

6.21.2 SØRØSTSIDEN ➌ Komplekst
Et spennende, men mer skredutsatt rutevalg, starter oppe ved Forlat/666034. Her følges en skogve- itrasé sørover mot Kabelbuktelva. Før elva dreies mer mot vest opp gjennom Kabelbuktreppi langs trassen til elva som vises på kartet. Ruten videre fra ca. 600–1200 moh. går i potensiell utløpssone for skred fra sørvestveggen på Daltinden. Oppe på ca. 1000 moh. tas kurs mot ryggen som kommer ned fra den sørlige del av topplatået på Daltinden. Det kan være lurt å holde litt på vestsiden av ryggen oppover. I nedre deler går det greit å gå på ski, men etter hvert blir det så bratt at skiene må på sekken, og det blir muligens bruk for stegjern de siste hundre meter opp til platået. Fra 1250 moh. til topplatået på ca. 1400 moh. er det 30–40 grader. Vel oppe gjenstår bare 100 høydemeter og noen hundre lengdemeter sjarmøretappe bort til varden.

Sjekk ut flere turbeskrivelser for toppturer i Lyngen og Lyngsalpene her