6.16.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
I begynnelsen er det en skogsbilvei å følge. Etter hvert kommer en liten stigning, før du følger nordsi- den av elva i lett småkupert terreng. Du passerer Sjollihytta og fortsetter innover dalen. Vær obs på
at du innover her er eksponert i utløpsområder for eventuelle store for skred fra sørsiden på Kvalvik- fjellet. Et stykke før du kommer til Dalvatnet legger du kursen mot sør og inn Bredalen. Det stiger jevnt med et litt brattere parti mellom 500–600 moh. Du passerer Fugledalsvatnan. Fortoppen på Bredalsfjellet ligger rett opp mot nordvest fra midten av vatnet. Begynn oppstigningen i nordenden av Bredalsvatnet. I begynnelsen er det noen små partier med bratthet rund 35 grader. Viktig å lese terrenget godt med tanke på å gjøre fornuftige rutevalg. Mellom 1140–1360 moh. blir det brattere, opp mot 40 grader i de øverste 80–100 høydemeter. Du bør også vurdere å ta skiene på sekken og bruke stegjern og/eller isøks. Vel oppe på fortoppen legges ruta mer mot nord gjennom et lite, småbratt parti før du siger inn på topplatået.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. I fjellsiden ned fra fortoppen kan du gjøre egne variasjoner i linjevalg avhengig av snøforhold og ønsker.

Sjekk ut flere toppturer du kan gå i Lyngen og Lyngsalpene her