Eventyrlinje på Nordre Jægervasstind. Topprenna med skispor, kartutsnitt og den andre renna med linja tegnet inn. Foto: Finn Hovem