Den er lett og rask å montere med å dra en presslås/metallklips på wiren ut og føre denne inn i en forsenking i midten av enden. 

Det er en plastklemme i enden for å feste wiren fast i stangen. Vår testmodell hadde trolig en feilproduksjon da plastklemmen knakk. Den ødelagte plastklemmen gav en ekstra skummel piskesnert på enden av wiren under søk.